top of page

REFERANSER

Vi har fornøyde kunder i flere land. Nedenfor ser du referanser fra forskjellige installasjoner.

Uttalelse fra Sparebank 1 SR-Bank Flekkefjord og Lund:

 

Vi som er ansatt i SpareBank 1 SR-Bank sin avdeling i Flekkefjord er svært godt fornøyd med de nye varmepanelene. Jeg tror ikke jeg overdriver når jeg sier at vi har fått en bedre hverdag når det gjelder inneklima. I den delen av lokalene våre hvor vi har varmepanelene har temperaturen vært stabil og behagelig. Dette til tross for svært lave utetemperaturer og dører i hovedinngangen som går opp og igjen hele dagen. 
Våre ansatte sier at trekken fra hoveddørene mm i tidligere lokaler er borte. Det er mindre støv i luften, til stor glede for de som sliter med allergi og slikt. Temperaturen føles i det hele tatt mer behagelig! Og vi slipper surringen og bråket og de tradisjonelle luftportene, herlig! ;) 

Med vennlig hilsen 
SpareBank 1 SR-Bank

Siv Kristin Egenes
Banksjef Flekkefjord og Lund
Telefon +47 906 82 586 
http:\\www.sr-bank.no

 

Uttalelse fra installatøren av prosjektet: Flekkefjord Elektro 

 

Hei 
  
I Sparebank 1 SR-Banks nye topp moderne lokaler i Athos bygget i Flekkefjord, er ThermIQ varmepanel fra Ensama brukt som varmluftsperre. 
  
Målsetning for installasjonen: 
Kunde ønsket å utrede alternativer til konvensjonelle varmluftsperrer. (2x3kW) En varmluftsperre var prosjektert over inngangsdør og en over den innerste døren i slusen. Kunde hadde dårlige erfaringer med konvensjonelle varmluftsperre fra tidligere. Fysiske mål og bygningsmessige hensyn vanskeligjorde også montasje av varmluftsperre. 
  
Vi valgte da å montere 2 stk. 1300W 600x1200mm Varmepaneler som et forsøksprosjekt. Et panel ble montert i tak rett innenfor hoveddør. Og panel 2 ble lagt i himling innenfor sluse. 
  
Mål og beskrivelse: 

Ytterdør er av aluminium og glass, åpning 95cm (total bredde 2,1meter) 
Sluse i gips, høyde 2,4m bredde 3m og dybde 4meter. 
Utenfor sluse systemhimling, høyde 3,7m 
  
Panelene blir styrt av to enkle effektregulatorer (1-10), montert i tavle. 
Panel 1 (ytterdør) ble stilt på 7 (tilnærmet 70% innetid) 
Panel 2 (innerdør) ble stilt på 3 (tilnærmet 30% innetid) 
  
I tillegg styres panelene av KNX anlegget, slik at de slås av når det ikke er folk i banken. Det ble også montert 2 stk. kWh målere i tavlen, en til hver ovn. 
  
Erfaringer etter 14 dager med drift 01.03.13 til 14.03.13: 
Driftstiden i perioden har vært i følge kunde, ca. 10 timer pr. dag. Utetemperaturen har i perioden har jevnt over vært lav -5 til -12 grader. Dagtemperaturen har kommet opp i +5 til +7 grader. Klarvær hele perioden. 
  
Energiforbruk panel 1:                  100,3 kWh 
Energiforbruk Panel 2:                  33,4kWh 
  
Erfaringer så langt: 
Kunde og brukere er storfornøyde! De har ikke tenkt på trekk, kulderas, ol i det hele tatt. 
  
Mvh / Best Regards 
Knut Stornes 
Tel: +47 38 32 63 10 
Mob: +47 90 88 54 37

 

SUBWAY

I vår Subway i Buchen som ble åpnet i august 2009 har vi installert ThermIQ's infrarøde varmesystem. Ikke bare ansatte, men også våre gjester er alltid fascinert av den beroligende varmen. Inneklimaet er uavhengig av utetemperatur og den holder alltid en konstant temperatur.

Vi sparer hver måned en enorm kostnad - Registrert besparelser i forhold til våre andre Subway steder.

Vi har i Buchen en total strømregningen på 900 € per måned inkludert oppvarming og all annen elektrisitet. På våre andre Subway steder, med den samme størrelsen på lokalene har vi en strømregning på 1200 € per måned. Alt i alt kan vi anbefale til alle ThermIQ's varmesystem og vi er også tilfreds med støtten fra de ansatte i Ensama GmbG.

 

 

TOYOTA

Firmaet ENSAMA GmbH har i vår bilforhandlerbutikk skiftet ut vårt gassvarmesystem til infrarøde varmepaneler.

Riktignok var vi skeptiske i begynnelsen, fordi den infrarøde varmeteknologien ikke er kjent. I dag er vi glad for at vi bestemte oss får å bytte system, siden vi etter bare to måneder har hatt en betydelig besparelse i utgifter til oppvarming (ca. 50 % så langt). Vi føler en ekstraordinær atmosfære i rommet og et behagelig arbeidsmiljø. I tillegg har våre kunder uttrykt meget positive tilbakemeldinger fra den behagelige atmosfæren i utstillingslokalet vårt.

Planlegging og installasjon av infrarøde varmepaneler har blitt gjort til vår fulle tilfredshet.  ENSAMA GmbH har hele tiden opptrådt som pålitelig og en troverdig partner.

 

 

EFFEKTIV OPPVARMING I 100 ÅR GAMMELT HUS

Erik Nybro er en strålende fornøyd eier av et ThermIQ biogenetisk varmepanel fra Ensama.

Nybro bor i et gammelt hus fra 1920-tallet som er både dårlig isolert og trekkfullt. «Jeg kontaktet Ensama i forbindelse med at jeg har hatt problemer med å få skikkelig varme i det gamle huset mitt vinterstid. De anbefalte meg å prøve et ThermIQ-varmepanel. I begynnelsen var jeg skeptisk og syntes produktets egenskaper hørtes for godt ut til å være sant. Men det leverer faktisk alt det det lover,» sier Erik Nybro.

Etter at han fikk panelet installert desember 2011 har han nesten ikke hatt behov for å fyre med kakkelovnen som også står i suta. «Dette anbefaler jeg aller å bruke, spesielt de som bor i murhus og eldre bygg. I tillegg er det dekorativt og ser ut som et fotografi med ramme.»

 

 

bottom of page