top of page

Under utvikling

Infrarød varme til avfukting/tørking

 

 Fleksibel og rask montasje/ demontering
 Stråler 170 grader ut fra glassoverflaten (kan tørke ovenfra)
 Når vanskelig tilgjengelige områder
 Effektiv sanering av mulige soppsporer
 Flere panelstørrelser
 Koples rett i strømnettet
 Ingen slanger
 Renslig (ingen støv, vannansamlinger)
 Lydløs operasjon
 Begrenset krav til ventilasjon
 Reduserte inngrep på skadeområdet
 Muliggjør 24t operasjon
 Muliggjør ofte beboelse under tørkeprosess
 Økt kapasitet

bottom of page